EHBO onderwijs in scholen

- De kosten-efficiënste methode

Recomex ontwikkelde een aangepast leerprogramma voor scholen, ondersteund door een e-learning platform. De toegepaste methodiek is specifiek gericht naar de interesses van de leerlingen en ondersteunt leerkrachten in het realiseren van de eindtermen.

» Lees meer...

Reanimatie BLS/AED - demonstratie

U leert de eenvoudige basisprincipes van het reanimeren: hoe de situatie bij een slachtoffer met een hartstilstand controleren en de eerste zorgen toe te dienen. Deze opleiding is een eerste kennismaking met reanimatie en het veilig gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED).

» Lees meer...

Reanimatie BLS/AED - basisopleiding

- De kennismaking

Deze praktijkgerichte cursus leert u hoe gepast om te gaan met een hartstilstand en het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator. De belangrijkste stappen in de reanimatie worden op eenvoudige manier uitgelegd en getoond op een oefenpop.

» Lees meer...

Blended learning BLS/AED - hulpverlener

- De efficiëntste methode

Leer reanimeren op de plaats, op tijdstippen en in het tempo dat u het best past met de meest innovatieve en efficiëntste methode. Het theoretische gedeelte wordt individueel via e-learning gevolgd. In een tweede fase oefent elke cursist in groep en onder begeleiding van een instructeur de praktische vaardigheden.

» Lees meer...

Reanimatie BLS/AED - hulpverlener

- Focus op praktijk -

Praktijkgerichte cursus waarbij elke cursist uitvoerig de kans krijgt om de reanimatietechnieken te oefenen en de Automatische Externe Defibrillator veilig te gebruiken.

» Lees meer...

Reanimatie BLS/AED - hulpverlener - opfrissingcursus

Deze recyclagecursus is sterk praktijkgericht en laat de cursist toe procedures te oefenen en zijn technieken te verfijnen.

» Lees meer...

Crash test-module

- De kennistest -

Bij deze levensechte simulatie wordt de parate kennis van reanimatie en/of EHBO hulpverlening getest. De oefening maakt duidelijk of hulpverleners in een stressvolle situatie slachtoffers efficiënt kunnen helpen, en daarbij de afgesproken veiligheidsprocedures volgen.

» Lees meer...

Bedrijfshulpverlener

Opleiding tot eerste aanspreekpunt bij medische noodsituaties op het werk.
De cursist leert de noodzakelijke handelingen die erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp.

» Lees meer...

Blended learning bedrijfshulpverlener

- De referentie in BHV -

Opleiding tot eerste aanspreekpunt bij medische noodsituaties op het werk, waarbij een theoretisch gedeelte individueel via e-learning op eigen tempo wordt geleerd. De praktische vaardigheden worden in een tweede fase in groep onder begeleiding van een instructeur geoefend.
De cursist leert de noodzakelijke handelingen die erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp.

» Lees meer...

Opfrissingscursus Bedrijfshulpverlener

De bedrijfshulpverlener moet alert blijven en de aangeleerde handelingen steeds in de praktijk kunnen omzetten.
Door het jaarlijks volgen van deze recyclagecursus wordt de geldigheid van het brevet bedrijfshulpverlener verlengd. (Wettelijke verplichting cfr. KB van 15 december 2010)
Er is aandacht aan praktijkgerichte situaties en gebruik van didactische hulpmiddelen en simulaties.

» Lees meer...

Recomex bvba. | Heirbaan 44 A | B-3110 Rotselaar | T: 0473704221 | info@recomex.be | www.recomex.be