Bedrijfshulpverlener

Opleiding tot eerste aanspreekpunt bij medische noodsituaties op het werk.

De cursist leert de noodzakelijke handelingen die erop gericht zijn de gevolgen van een ongeval of een traumatische of niet-traumatische aandoening te beperken en ervoor te zorgen dat de letsels niet erger worden, in afwachting van gespecialiseerde hulp.

 

U leert:

  • de basisprincipes (rol van de hulpverlener, basishygiëne, correcte analyse van de situatie, verzorging voorafgaand aan de evaluatie en de betreffende procedure)
  • ondersteuning van de vitale functies (acties ingeval van bewusteloosheid, ademhalingsproblemen en cardiovasculaire problemen)
  • eerste hulp ingeval van andere aandoeningen (bijvoorbeeld vergiftiging, bloedingen, verwondingen, brandwonden)

Er is ruime aandacht voor praktijkgerichte situaties en veelvuldig gebruik van didactische hulpmiddelen en simulaties.

De opleidingen Bedrijfshulpverlener zijn conform het KB van 15 december 2010 en erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid- en Sociaal Overleg (WASO)

De cursisten die slagen bij de permanente competentie-evaluatie ontvangen een brevet bedrijfshulpverlener.

Duur: 15 uur.

Doelgroep: alle werknemers die kennis wensen te verwerven betreffende eerstehulpverlening.

Voorkennis is niet noodzakelijk.

Maximum aantal deelnemers per groep: 15 personen

Informatie aanvragen

 

Recomex bvba. | Heirbaan 44 A | B-3110 Rotselaar | T: 0473704221 | info@recomex.be | www.recomex.be