Opfrissingscursus Bedrijfshulpverlener

De bedrijfshulpverlener moet alert blijven en de aangeleerde handelingen steeds in de praktijk kunnen omzetten.

Door het jaarlijks volgen van deze recyclagecursus wordt de geldigheid van het brevet bedrijfshulpverlener verlengd. (Wettelijke verplichting cfr. KB van 15 december 2010).

Er is aandacht aan praktijkgerichte situaties en gebruik van didactische hulpmiddelen en simulaties.

 

De opleidingen Bedrijfshulpverlener zijn conform het KB van 15 december 2010 en erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid- en Sociaal Overleg (WASO)

De cursisten die slagen bij de permanente competentie-evaluatie ontvangen een verlenging van hun brevet bedrijfshulpverlener.

Duur: 4 uur

Doelgroep: gebrevetteerde Bedrijfshulpverlener

Maximum aantal deelnemers per groep: 15 personen

Informatie aanvragen

 

Recomex bvba. | Heirbaan 44 A | B-3110 Rotselaar | T: 0473704221 | info@recomex.be | www.recomex.be